Referenciák Vízgazdálkodás és -szabályozás

Referenciák: Vízgazdálkodás, folyó- és tószabályozás

 

A. Komplex vízgazdálkodási rendszerek

Ráckevei (Soroksári-) Duna Revitalizációs program - Fő ág- és mellékágak kotrási tervei Tanulmány terv 2023
A Kvassay szivattyútelep rekonstrukciója és vízerőtelep energetikai és gépészeti fejlesztése Kivitelezési terv 2022-2023
Duna-Tisza-csatorna 2+634 km szelvényben lévő tűsgát műtárgy állapotfelvételi terve Tanulmány terv 2016
Marótvölgyi öblözet rendezése Építési engedélyezési terv 2016
Vízkészletgazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében Technical concept, Előzetes építési engedélyezési terv 2014-2015
Rába Szentgotthárdi duzzasztóműre tervezett törpe vízierőmű Tanulmány, Építési engedély és Kivitelezési terv 2013 2014
Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz elvezető csatornán létesülő törpe vízerőmű Technical concept, Építési engedély és Kivitelezési terv 2013 2014
A Bakonyi Erőmű Zrt. almásfüzitői telephelyén létesítendő erőmű vízkivételi műve Építési engedélyezési terv 2013
Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja Tanulmány terv 2013
A „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projekt előkészítési munkái 2010
A KEOP 7.2.2.1-2008-0003 Komplex Tisza-tó projekthez kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzése 2010
A Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés tárgyú beruházással kapcsolatos KEOP-2.1.1. állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 2009
Karcsa térségi vízrendszer fejlesztéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és vízjogi létesítési engedély megszerzése, valamint az ÉMOP-3.2.1/D-2008-0011 pályázat második fordulós dokumentációjához szükséges aktualizált megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez adatszolgáltatás nyújtása 2009
Váci kompkikötő területére tervezett révpihenő (pihenőbástya) 2008
„A természeti értékek megőrzésének és az árvízi biztonság növelésének komplex programja a Túr árterén ” című pályázat keretében: Környezeti hatásvizsgálatok, vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, üzemelési modellek kidolgozása a Túr folyó természeti értékeinek megőrzésére és az árvízi biztonság növelésére 2008
A „Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és Borzsa vízgyűjtőjére” című pályázat keretében: A Beregi öblözet árvízvédelmi-és vízkészletgazdálkodás-fejlesztési vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése során az alábbi munkarészek:- Döntéselőkészítő anyag készítése.- A Beregi árapasztó tározó vízjogi engedélyezési tervének készítése.- Területigénybevételi terv készítése a Beregi árapasztó tározó létesítményeivel érintett területen 2008
A Túr vízrendszer komplex vízkárelhárítási-vízgazdálkodási-természetvédelmi fejlesztési koncepciótanulmány elkészítése és azzal összhangban ökológiai állapotfelvétel végzése, vízminőségvizsgálat
2006
Beregi öblözet egységes lokalizációs terv ukrán oldali adaptációja (TACIS CBC B-7-521)
2006
Magyar-ukrán belvízvédelmi szabályzat korszerűsítése (INTERREG HU-UK-2003-9)
2005
Kárpátalja jövőbeni ivóvízellátását biztosító felszín alatti vizek vízkészletgazdálkodási, vízvédelmi és környezetvédelmi mintaprogramja 2005
Az ukrajnai beregi ártér komplex vízgazdálkodási-természetvédelmi-tájrehabilitációs mintaprogramjának közös kidolgozása Mintaprogram 2005
A Bodrogközi tájgazdálkodási mintaterületek műszaki-hidrológiai megvalósíthatósági tanulmánya megvalósíthatósági tanulmánya 2004
A Csaronda–csatorna 0+000–18+450 fm szelvények közötti rekonstrukciója. A Beregi belvízvédelmi rendszer fejlesztése - I. ütem 2003
Eger–Rima–Laskó vízrendszer vízrendezési, vízkár-elhárítási fejlesztése 2003
Töltés fejlesztés a Tisza jobb part 27+600-28+900 tkm között (Csobaj) 2001
A természetközeli állapot rehabilitációjának vizsgálata a Tisza jobb parti töltések fejlesztése a Bodrogközben (összesen ~68 km töltéshosszon) engedélyezési és kiviteli terv 1999-2002
Regionális vízgazdálkodási terv a Lónyay főcsatorna vízgyűjtőjére tanulmányterv 1998
Szentgotthárd Ipari Park környezetvédelem, árvízvédelem és vízrendezés tervezése és a vízellátó rendszer bővítése tanulmányterv 1998
Szigetközi hullámtéri vízpótlás tanulmányterv 1998
A Dunakiliti duzzasztó és tározó üzembe helyezése tanulmányterv 1998
Az Öreg-Duna meder ökológiai szabályozása tanulmányterv 1998
Kis-Balaton védőrendszer I. és II. kiviteli tervek kiviteli terv 1980-

 

B. Folyószabályozás

Ultrahangos vízhozammérő hálózat kiépítése a magyar-román határt metsző Túr és Kraszna folyókon című pályázat keretében Ismertető kiadvány készítése 2006
Kisar partbiztosítás kiviteli terv kiviteli terv 2005
Tisza jobb part (Tiszakarád)
1999
Tisza jobb part (Révleányvár)
1999
Tisza jobb part (Zemplénagárd)
1999
Tisza jobb part Zalkod kiviteli terv 1999
Tisza bal part 123+500-126+000
1999
Tisza bal part 150+000-152+250 kiviteli terv 1999
Tisza jobb part 52+500 kiviteli terv 1999
Tisza jobb part 48+500-49+500 kiviteli terv 1999
Tisza jobb part 57+500-60+400 kiviteli terv 1999
Tisza jobb part 57+500-60+400 kiviteli terv 1999
Mura folyószabályozás
1999
Gázlós szakaszok rendezése a Duna 1811-1789 fkm között I, II, III ütem kiviteli terv 1998
Gázlós szakaszok rendezése a Duna 1811-1789 fkm között engedélyezési terv 1997
Pinka patak szabályozása Szentpéterfánál beruházási program 1996

 

C. Tószabályozás

Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer II. ütem megvalósítása, EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése 2008
Kis-Balaton védőrendszer I. és II. ütem tanulmánytervek, eng. és kiviteli tervek 1980-2007
Agárdi partvédőmű kiviteli terv 1997